خرید اپل آیدی با قیمت ارزان

مایکروسافت رقیب اپلیکیشن News اپل را برای iOS معرفی کرد

اپلیکیشن دیگری از مایکروسافت برای پلتفرم iOS با نام News Pro منتشر شد. این اپلیکیشن خبر‌خوان بسیار شبیه به برنامه News اپل در iOS و فلیپ‌بورد است. در این اپلیکیشن شما می‌توانید با حساب‌های فیسبوک یا لینکداین خود وارد شوید و موضوعات مورد علاقه خود را در بین موضوعاتی مانند تکنولوژی، طراحی، مالی و کسب و کار انتخاب کنید.

در اپلیکیشن News Pro، بخش ویژه‌ای وجود دارد که لیستی از داستان‌ها و خبر‌های ویژه به نمایش درآمده و بخش دیگری با نام Explore قرار داده شده تا موضوعات مهم بر اساس صنعت، سازمان‌ها، مهارت‌ها و محصولات را جستجو کنید.

مایکروسافت با دریافت دسترسی به حساب فیسبوک یا لینکداین شما تلاش می‌کند تا موضوع‌‌های مورد علاقه شما را پیدا کند و برحسب آن‌ها مقالات و داستان‌های مختلف را برای مطالعه در اختیار شما قرار دهد. البته ممکن است توجه زیاد به کشش‌های شما در شبکه‌های اجتماعی خیلی در این برنامه خبر خوان جواب ندهد و این برنامه گاهی اوقات موضوعاتی را به شما پیشنهاد می‌دهد که هیچ علاقه‌ای به آن‌ها ندارید و صرفا از فید شما در شبکه‌های اجتماعی الگو گرفته شده است.

<div style=”display:none;”>
<a href=”http://www.it4test.com/200-120.html”>200-120</a>
<a href=”http://www.it4test.com/210-260.html”>210-260</a>
<a href=”http://www.it4test.com/200-310.html”>200-310</a>
<a href=”http://www.it4test.com/SY0-401.html”>SY0-401</a>
<a href=”http://www.it4test.com/810-403.html”>810-403</a>
<a href=”http://www.it4test.com/300-320.html”>300-320</a>
<a href=”http://www.it4test.com/400-101.html”>400-101</a>
<a href=”http://www.it4test.com/70-533.html”>70-533</a>
<a href=”http://www.it4test.com/N10-006.html”>N10-006</a>
<a href=”http://www.it4test.com/MB2-707.html”>MB2-707</a>
<a href=”http://www.parklandprimary.co.uk/?cert=200-120.html”>200-120</a>
<a href=”http://www.parklandprimary.co.uk/?cert=210-260.html”>210-260</a>
<a href=”http://www.parklandprimary.co.uk/?cert=200-310.html”>200-310</a>
<a href=”http://www.parklandprimary.co.uk/?cert=SY0-401.html”>SY0-401</a>
<a href=”http://www.parklandprimary.co.uk/?cert=810-403.html”>810-403</a>
<a href=”http://www.parklandprimary.co.uk/?cert=300-320.html”>300-320</a>
<a href=”http://www.parklandprimary.co.uk/?cert=400-101.html”>400-101</a>
<a href=”http://www.parklandprimary.co.uk/?cert=70-533.html”>70-533</a>
<a href=”http://www.parklandprimary.co.uk/?cert=N10-006.html”>N10-006</a>
<a href=”http://www.parklandprimary.co.uk/?cert=MB2-707.html”>MB2-707</a>
<a href=”http://www.parklandprimary.co.uk/?cert=210-060.html”>210-060</a>
<a href=”http://www.parklandprimary.co.uk/?cert=400-201.html”>400-201</a>
<a href=”https://smithgroupinc.com/?cert=350-018.html”>350-018</a>
<a href=”https://smithgroupinc.com/?cert=ADM-201.html”>ADM-201</a>
<a href=”https://smithgroupinc.com/?cert=CISSP.html”>CISSP</a>
<a href=”https://smithgroupinc.com/?cert=1Z0-060.html”>1Z0-060</a>
<a href=”https://smithgroupinc.com/?cert=400-051.html”>400-051</a>
<a href=”https://smithgroupinc.com/?cert=300-075.html”>300-075</a>
<a href=”https://smithgroupinc.com/?cert=MB2-704.html”>MB2-704</a>
<a href=”https://smithgroupinc.com/?cert=100-101.html”>100-101</a>
<a href=”https://smithgroupinc.com/?cert=9L0-012.html”>9L0-012</a>
<a href=”https://smithgroupinc.com/?cert=642-999.html”>642-999</a>
<a href=”https://smithgroupinc.com/?cert=300-115.html”>300-115</a>
<a href=”https://smithgroupinc.com/?cert=MB5-705.html”>MB5-705</a>
<a href=”https://smithgroupinc.com/?cert=70-461.html”>70-461</a>
<a href=”http://www.beausides.com/?cert=1V0-601.html”>1V0-601</a>
<a href=”http://www.beausides.com/?cert=300-206.html”>300-206</a>
<a href=”http://www.beausides.com/?cert=352-001.html”>352-001</a>
<a href=”http://www.beausides.com/?cert=70-486.html”>70-486</a>
<a href=”http://www.beausides.com/?cert=300-135.html”>300-135</a>
<a href=”http://www.beausides.com/?cert=NS0-157.html”>NS0-157</a>
<a href=”http://www.beausides.com/?cert=PR000041.html”>PR000041</a>
<a href=”http://www.beausides.com/?cert=300-101.html”>300-101</a>
<a href=”http://www.beausides.com/?cert=70-346.html”>70-346</a>
<a href=”http://www.beausides.com/?cert=CCA-500.html”>CCA-500</a>
<a href=”http://www.beausides.com/?cert=70-480.html”>70-480</a>
<a href=”http://www.beausides.com/?cert=810-403.html”>810-403</a>
<a href=”http://www.beausides.com/?cert=200-120.html”>200-120</a>
<a href=”http://www.locallawsearch.com/?cert=CISSP.html”>CISSP</a>
<a href=”http://www.locallawsearch.com/?cert=300-320.html”>300-320</a>
<a href=”http://www.locallawsearch.com/?cert=350-018.html”>350-018</a>
<a href=”http://www.locallawsearch.com/?cert=300-101.html”>300-101</a>
<a href=”http://www.locallawsearch.com/?cert=210-260.html”>210-260</a>
<a href=”http://www.locallawsearch.com/?cert=300-208.html”>300-208</a>
<a href=”http://www.locallawsearch.com/?cert=MB2-707.html”>MB2-707</a>
<a href=”http://www.locallawsearch.com/?cert=400-201.html”>400-201</a>
<a href=”http://www.locallawsearch.com/?cert=SY0-401.html”>SY0-401</a>
<a href=”http://www.locallawsearch.com/?cert=70-462.html”>70-462</a>
<a href=”http://www.locallawsearch.com/?cert=EX200.html”>EX200</a>
<a href=”http://www.locallawsearch.com/?cert=100-101.html”>100-101</a>
<a href=”http://www.locallawsearch.com/?cert=1Z0-803.html”>1Z0-803</a>
<a href=”http://www.termitecontrolserviceplacentia.com/?cert=9L0-012.html”>9L0-012</a>
<a href=”http://www.termitecontrolserviceplacentia.com/?cert=70-480.html”>70-480</a>
<a href=”http://www.termitecontrolserviceplacentia.com/?cert=200-310.html”>200-310</a>
<a href=”http://www.termitecontrolserviceplacentia.com/?cert=EX300.html”>EX300</a>
<a href=”http://www.termitecontrolserviceplacentia.com/?cert=ICBB.html”>ICBB</a>
<a href=”http://www.termitecontrolserviceplacentia.com/?cert=1Z0-808.html”>1Z0-808</a>
<a href=”http://www.termitecontrolserviceplacentia.com/?cert=AWS-SYSOPS.html”>AWS-SYSOPS</a>
<a href=”http://www.termitecontrolserviceplacentia.com/?cert=1Z0-434.html”>1Z0-434</a>
<a href=”http://www.termitecontrolserviceplacentia.com/?cert=300-070.html”>300-070</a>
<a href=”http://www.termitecontrolserviceplacentia.com/?cert=CAS-002.html”>CAS-002</a>
<a href=”http://www.termitecontrolserviceplacentia.com/?cert=352-001.html”>352-001</a>
<a href=”http://www.termitecontrolserviceplacentia.com/?cert=1V0-601.html”>1V0-601</a>
<a href=”http://www.biomarcc.org/?cert=CAS-002.html”>CAS-002</a>
<a href=”http://www.biomarcc.org/?cert=352-001.html”>352-001</a>
<a href=”http://www.biomarcc.org/?cert=1V0-601.html”>1V0-601</a>
<a href=”http://www.biomarcc.org/?cert=220-801.html”>220-801</a>
<a href=”http://www.biomarcc.org/?cert=N10-006.html”>N10-006</a>
<a href=”http://www.biomarcc.org/?cert=642-999.html”>642-999</a>
<a href=”http://www.biomarcc.org/?cert=SSCP.html”>SSCP</a>
<a href=”http://www.biomarcc.org/?cert=PMP.html”>PMP</a>
<a href=”http://www.biomarcc.org/?cert=642-997.html”>642-997</a>
<a href=”http://www.biomarcc.org/?cert=300-115.html”>300-115</a>
<a href=”http://www.biomarcc.org/?cert=70-410.html”>70-410</a>
<a href=”http://www.biomarcc.org/?cert=101-400.html”>101-400</a>
<a href=”http://www.biomarcc.org/?cert=ITILFND.html”>ITILFND</a>
<a href=”http://www.pojisteni-pavlicek.cz/?cert=642-997.html”>642-997</a>
<a href=”http://www.pojisteni-pavlicek.cz/?cert=300-115.html”>300-115</a>
<a href=”http://www.pojisteni-pavlicek.cz/?cert=70-410.html”>70-410</a>
<a href=”http://www.pojisteni-pavlicek.cz/?cert=101-400.html”>101-400</a>
<a href=”http://www.pojisteni-pavlicek.cz/?cert=ITILFND.html”>ITILFND</a>
<a href=”http://www.pojisteni-pavlicek.cz/?cert=300-075.html”>300-075</a>
<a href=”http://www.pojisteni-pavlicek.cz/?cert=AX0-100.html”>AX0-100</a>
<a href=”http://www.pojisteni-pavlicek.cz/?cert=400-051.html”>400-051</a>
<a href=”http://www.pojisteni-pavlicek.cz/?cert=2V0-621.html”>2V0-621</a>
<a href=”http://www.pojisteni-pavlicek.cz/?cert=70-486.html”>70-486</a>
<a href=”http://www.pojisteni-pavlicek.cz/?cert=MB5-705.html”>MB5-705</a>
<a href=”http://www.pojisteni-pavlicek.cz/?cert=102-400.html”>102-400</a>
<a href=”http://www.pojisteni-pavlicek.cz/?cert=101.html”>101</a>
<a href=”http://www.pojisteni-pavlicek.cz/?cert=1Z0-067.html”>1Z0-067</a>
<a href=”http://followtheway.org/?cert=200-120.html”>200-120</a>
<a href=”http://followtheway.org/?cert=CISSP.html”>CISSP</a>
<a href=”http://followtheway.org/?cert=400-101.html”>400-101</a>
<a href=”http://followtheway.org/?cert=810-403.html”>810-403</a>
<a href=”http://followtheway.org/?cert=300-320.html”>300-320</a>
<a href=”http://followtheway.org/?cert=210-060.html”>210-060</a>
<a href=”http://followtheway.org/?cert=300-070.html”>300-070</a>
<a href=”http://followtheway.org/?cert=210-260.html”>210-260</a>
<a href=”http://followtheway.org/?cert=300-075.html”>300-075</a>
<a href=”http://followtheway.org/?cert=300-101.html”>300-101</a>
<a href=”http://followtheway.org/?cert=NSE4.html”>NSE4</a>
<a href=”http://followtheway.org/?cert=EX200.html”>EX200</a>
<a href=”http://followtheway.org/?cert=300-115.html”>300-115</a>
<a href=”http://followtheway.org/?cert=100-101.html”>100-101</a>
<a href=”http://followtheway.org/?cert=ADM-201.html”>ADM-201</a>
<a href=”http://cihmct.com/200-120.html”>200-120</a>
<a href=”http://cihmct.com/CISSP.html”>CISSP</a>
<a href=”http://cihmct.com/400-101.html”>400-101</a>
<a href=”http://cihmct.com/810-403.html”>810-403</a>
<a href=”http://cihmct.com/300-320.html”>300-320</a>
<a href=”http://cihmct.com/210-060.html”>210-060</a>
<a href=”http://cihmct.com/300-070.html”>300-070</a>
<a href=”http://cihmct.com/210-260.html”>210-260</a>
<a href=”http://cihmct.com/300-075.html”>300-075</a>
<a href=”http://cihmct.com/300-101.html”>300-101</a>
<a href=”http://cihmct.com/NSE4.html”>NSE4</a>
<a href=”http://cihmct.com/EX200.html”>EX200</a>
<a href=”http://cihmct.com/300-115.html”>300-115</a>
<a href=”http://cihmct.com/100-101.html”>100-101</a>
<a href=”http://cihmct.com/ADM-201.html”>ADM-201</a>
<a href=”http://cihmct.com/N10-006.html”>N10-006</a>
<a href=”http://cihmct.com/ICBB.html”>ICBB</a>
<a href=”http://cihmct.com/NSE7.html”>NSE7</a>
<a href=”http://cihmct.com/70-483.html”>70-483</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/810-403.html”>810-403</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/200-120.html”>200-120</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/400-101.html”>400-101</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/CISSP.html”>CISSP</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/300-320.html”>300-320</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/350-018.html”>350-018</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/300-101.html”>300-101</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/210-260.html”>210-260</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/300-208.html”>300-208</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/MB2-707.html”>MB2-707</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/400-201.html”>400-201</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/SY0-401.html”>SY0-401</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/70-462.html”>70-462</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/EX200.html”>EX200</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/100-101.html”>100-101</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/1Z0-803.html”>1Z0-803</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/9L0-012.html”>9L0-012</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/70-480.html”>70-480</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/200-310.html”>200-310</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/EX300.html”>EX300</a>
<a href=”http://www.haeaty.com/ICBB.html”>ICBB</a>
<a href=”http://www.skynetterminals.com/?sky=MB3-701-test.html”>MB3-701</a>
<a href=”http://www.skynetterminals.com/?sky=MB3-859-test.html”>MB3-859</a>
<a href=”http://www.skynetterminals.com/?sky=MB3-860-test.html”>MB3-860</a>
<a href=”http://www.skynetterminals.com/?sky=MB3-861-test.html”>MB3-861</a>
<a href=”http://www.skynetterminals.com/?sky=MB3-862-test.html”>MB3-862</a>
<a href=”http://www.skynetterminals.com/?sky=MB4-198-test.html”>MB4-198</a>
<a href=”http://www.skynetterminals.com/?sky=MB4-211-test.html”>MB4-211</a>
<a href=”http://www.skynetterminals.com/?sky=MB4-212-test.html”>MB4-212</a>
<a href=”http://www.skynetterminals.com/?sky=MB4-213-test.html”>MB4-213</a>
<a href=”http://www.skynetterminals.com/?sky=MB4-217-test.html”>MB4-217</a>
<a href=”http://www.skynetterminals.com/?sky=MB4-218-test.html”>MB4-218</a>
<a href=”http://www.skynetterminals.com/?sky=MB4-219-test.html”>MB4-219</a>
<a href=”http://www.skynetterminals.com/?sky=MB4-348-test.html”>MB4-348</a>
<a href=”http://www.skynetterminals.com/?sky=MB4-349-test.html”>MB4-349</a>
<a href=”http://baoveplus.com/200-120-vce-test.html”>200-120</a>
<a href=”http://baoveplus.com/CISSP-vce-test.html”>CISSP</a>
<a href=”http://baoveplus.com/400-101-vce-test.html”>400-101</a>
<a href=”http://baoveplus.com/810-403-vce-test.html”>810-403</a>
<a href=”http://baoveplus.com/300-320-vce-test.html”>300-320</a>
<a href=”http://baoveplus.com/210-060-vce-test.html”>210-060</a>
<a href=”http://baoveplus.com/300-070-vce-test.html”>300-070</a>
<a href=”http://baoveplus.com/210-260-vce-test.html”>210-260</a>
<a href=”http://baoveplus.com/300-075-vce-test.html”>300-075</a>
<a href=”http://baoveplus.com/300-101-vce-test.html”>300-101</a>
<a href=”http://baoveplus.com/NSE4-vce-test.html”>NSE4</a>
<a href=”http://baoveplus.com/EX200-vce-test.html”>EX200</a>
</div>

مطالب مرتبط

اپل آیدی چیست؟ Apple ID چیست؟

اپل آیدی چیست؟ Apple ID چیست؟

اپل آیدی چیست؟ Apple ID چیست؟ در صورتی که از طرفداران اپل باشید و یکی از محصولات اپل را دارا باشید حتما می دانید که یکی ازمهمترین مواردی که برای استفاده هرچه بهتر از دستگاه خود و قابلیت هایش بایستی تهیه کنید اپل آیدی Apple ID می باشد. بسیاری از کاربران گمان  می کنند اپل آیدی فقط برای آپدیت […]

قانون های اپل برای استفاده از دستگاههای iOS

قانون های اپل برای استفاده از دستگاههای iOS

برخی از کاربران دستگاه های iOS (منظور از دستگاه های iOS دستگاه هایی مثل iphone – آیپادتاچ و آی پد هستند که سیستم عامل آنها iOS است) بدلیل عدم آگاهی از نوع استفاده از این دستگاه ها و نحوه کار با آنها یا این دستگاه ها را نمی خرند و یا بعد از خرید از خریدن آن […]

بهترین گوشی‌های 4G بازار با قیمت زیر ۸۰۰ هزار تومان – بهمن ۹۴

بهترین گوشی‌های 4G بازار با قیمت زیر ۸۰۰ هزار تومان – بهمن ۹۴

در حالی که روزگاری استفاده از اینترنت 3G در کشور ما جزو آرزوهای بزرگ کاربران به شمار می‌رفت و تنها گوشی‌های پیشرفته وارد بازار می‌شدند، حالا کم‌کم اوضاع رو به بهبودی است و هر سه اپراتور بزرگ کشور در صدد ارائه‌ی بهترین سرویس‌های اینترنتی نسل چهارم به مخاطبان خود هستند. اگر چه هنوز سرعت و […]

اختراع تازه اپل

اختراع تازه اپل

اپل روز سه شنبه در رقابتش برای داشتن سیستم‎های تصویربرداری با عملکرد بالا، انعطاف پذیر و مهم‌تر از همه کوچک، درخواستی از حق انحصاری برای یک سنسور نوری کروی و ترتیبی از لنزها به دست آورد که امکان گرفتن تصاویر با رزولوشن بالا را در یک بسته‎ی فوق‌العاده جمع و جور فراهم می‎کند.   آنطور […]